זמני פורים בבית חב”ד

מאת: שבתי פישר

שעה פעילות
תענית אסתר  
6:00 שחרית
17:00 מנחה (נותנים זכר למחצית השקל)
פורים  
18:00 ערבית וקריאת המגילה
7:00 שחרית
16:00 קריאת מגילה
16:30 מנחה
17:00 משתה פורים!!

 

שתף לחברים

שתף