זמני התפילות בימי הסליחות ובראש השנה

בימים שני, שלישי - שיעור חסידות ב 5:15, סליחות 5:45 ושחרית ב 6:15 ביום רביעי, ערב ראש השנה, סליחות ב 5:30 ושחרית בערך ב 6:15. אחרי שחרית, התרת נדרים בעשרה, כמנהג חב"ד בראש השנה, זמני התפילות כמו בשבת. ב 8 שיעור חסידות וב 9:15 שחרית. תקיעת שופר משוערת ב 11

שתף לחברים

שתף