מי אנחנו?

הכר/י את צוות הפעילים וההנהלה בבית חב"ד גבעת שמואל

בשנת תשנ"א כתבו הרב שבתי פישר, אז אברך בכולל בקרית מלאכי ואשתו רייזי אל הרבי בבקשה לקבל את הסכמתו להיות שלוחיו בגבעת שמואל.

זאת, לאחר שזוג אחר פנה אל הרבי בבקשה זו ולא נענה. לאחר שהוברר כי הזוג ויתר על רצונו לצאת בשליחות הרבי לגבעת שמואל פנו הרב שבתי וזוגתו בנידון ובאותו יום התקבלה תשובתו של הרבי "ויהא בהצלחה, אזכיר על הציון"(הרבי ציין שיתפלל להצלחתם על ציונו הקדוש של חמיו רבי יוסף יצחק).

בכח ברכה זו יצאו הרב פישר וזוגתו לשליחות ובכוחה ממשיכים הם עד עצם היום הזה.

פעילי בית חב"ד הינם חסידי חב"ד תושבי גבעת שמואל, אשר פועלים בהתנדבות מטעם בית חב"ד בתחומים שונים.

הרב צפריר אנוש, אשר מוכר לרבים כרב וכמורה בבית הספר הממ"ד "מורשת זבולון" אשר מוסר שיעורי תורה בישוב.

ר' משה אלון שפעיל בנושא בדיקת תפילין ומזוזות.

ר' אריאל אליאס שפעיל עם דוברי רוסית בעיר ועוד מתנדבים נוספים.

שתף לחברים

שתף