"לא תשפוט"

בעמדנו רגע לפני הימים הנוראים, היה כדאי, שרגע לפני שנבקש סליחה, נקבל החלטה, וההחלטה תהיה לא לשפוט ולא לדון 'עד שתגיע למקומו'..

מאת: הרב זלמן וישצקי, באזל-שוויץ

"לא תשפוט" – זה היה הדיבר האחד עשר, לו הייתה לי אפשרות להוסיף דיבר לעשרת הדברות. לא תגנוב, לא תרצח, לא תחמוד ולא תשפוט, ממש כך.

14 שנה של עבודה עם ציבור לימדו אותי, ש'מה שרואים מכאן לא רואים משם'. אתה יכול לחשוב על בן אדם דבר אחד, ואז לפתע אתה מקבל עוד מידע, שמשנה לך את נקודת המבט לגמרי.

דווקא מפרשת השבוע, פרשת 'שופטים' לומד הרבי את הדברים הנזכרים:

התורה אומרת 'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך'. חז"ל לומדים מצמד המילים 'בכל שעריך', שיש להעמיד שופטים לא רק בארץ ישראל, אלא בכל מקום בו גרים יהודים. למה? כי השופטים של ארץ ישראל לא באמת יכולים להבין אדם שגר בחו"ל, ושופט שלא יכול להבין אותך, לא יכול לשפוט אותך!

"אל תדין את חבריך עד שתגיע למקומו" אמר הלל הזקן במסכת אבות. 'השבע לא מבין את הרעב' אומרים האנשים, וזה נכון, אוי כמה שזה נכון.

אז צריך שופטים וצריך שוטרים, אבל כשהתורה אומרת שצריך שוטרים היא אומרת באותו משפט 'בכל שעריך', שופט יכול לשפוט רק אחרי שהגיע למקומו של הנשפט, רק אם הוא מסוגל להיפתח ולהבין אותו ואת מצבו, את החולשות שלו ואת הקשיים שלו.

זה בדיוק המסר שלי השבוע לכולנו. בעמדנו רגע לפני הימים הנוראים, בימים של סליחות, היה כדאי, שרגע לפני שנבקש סליחה, נקבל החלטה, וההחלטה תהיה לא לשפוט ולא לדון 'עד שתגיע למקומו'.

הרב זלמן וישצקי הוא שליח חב"ד בבאזל, שוויץ.

שתף לחברים

שתף