מגזין שבת קודש פרשת בא

לו”ז סיום סוכות בבית חב”ד

18:05 מנחה 18:40 ערבית 19:30 ריקודים בשמחת בית השואבה ליד סוכת חב"ד בקניון הגבעה 21:00 אמירת כל ספר דברים, כל אחד לעצמו, בבית חב"ד 00:30 אמירת כל ספר תהילים בציבור 4:42 עלות השחר 7:00 שחרית הושע"ר 17:51 הדלקת נרות שמחת תורה 18:00 מנחה 18:40 ערבית, קידוש, הקפות 9:15 שחרית, קידוש, הקפות, מוסף 18:00 מנחה, ניגונים, ערבית 18:49 צאת החג

לכתבה המלאה

זמני התפילות בימי הסליחות ובראש השנה

בימים שני, שלישי - שיעור חסידות ב 5:15, סליחות 5:45 ושחרית ב 6:15 ביום רביעי, ערב ראש השנה, סליחות ב 5:30 ושחרית בערך ב 6:15. אחרי שחרית, התרת נדרים בעשרה, כמנהג חב"ד בראש השנה, זמני התפילות כמו בשבת. ב 8 שיעור חסידות וב 9:15 שחרית. תקיעת שופר משוערת ב 11

לכתבה המלאה